IV niedziela Wielkiego Postu - Laetare!

Uzdrowienie ślepca - El Greco

 

El Greco namalował trzy wersje tego samego tematu. Pierwsza powstała jeszcze w Wenecji pod koniec jego pobytu w tym mieście ok. roku 1565  lub w latach 1569–1570 i znajduje się obecnie w Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie. Zleceniodawcą miał być kardynał i mecenas sztuki Aleksander Farnese. Druga wersja przechowywana jest w Galleria Nazionale w Parmie, a trzecia w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.”(Ef 5,8-10).

Adam Mickiewicz w swoim wierszu użył zwrotu, który przypomina, co jest najważniejsze: „Miej serce i patrzaj w serce”,

 

Kościół

żeby uzdrowić ślepca

Jezus maże mu oczy błotem

wybiera właśnie taki znak

plwocinę zmieszaną z prochem

 

żądnych władzy pysznych samolubnych

błoto nie żywe kamienie

bierze nas w czyste dłonie

czyni narzędziem cudu

nędzą i brudem oczyszcza świat

dotyka niewidzących białych oczu

leczy ślepego od urodzenia

 

ks. Janusz Pasierb «Wiersze religijne», Poznań – Warszawa 1983, str. 39

Galeria zdjęć

wstecz