Po praca konserwatorskich powróciły do kościoła obrazy olejne malowanie na płótnie, które wcześniej znajdowały się na emporze chóru.