Parafia wyłoniła wokonawcę prac konserwatorskich w roku 2016

Do godz. 15,oo dnia 12 czerwca 2016 roku zostały złożone trzy oferty. Najbardziej korzystna była oferta złożona przez PBiKZ "Alina Skibińska" z Torunia. Szczegóły związane z wyłonieniem wykonawcy są umieszczone w "Protokole" ( w załączeniu). Do prac konserwatorskich Wykonawca przystąpi wkrótce po podpisaniu umowy przez Parafię z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, która pozwoli Parafii skorzystać ze środków w ramach Projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami.... w roku 2016"

Obrazy które będą poddane konserwacji to
Jan Chrzciciel

Grupa trzech muzykujących Aniołów


Święta Cecylia

Zdjęcia obrazów w aktualnym stanie są umieszczone w zakładce GALERIA rok 2013
 

Galeria zdjęć

wstecz