Prace konserwatorskie - oferta dla wykonawców

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie  w roku 2016 przystąpiła do projektu p.n.

„Wsparcie opieki nad zabytkami  Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2016 roku”

W ramach tego projektu będzie realizowane zadanie:  Prace konserwatorskie przy 3 obrazach w płycinach balustrady chóru, oraz polichromiach części podniebia chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie

Przestrzegając„zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości” –Parafia prosi o składanie ofert na wykonanie tych prac w terminie do godz. 15,oo 12 czerwca 2016 roku ( przy ofertach przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Do oferty proszę załączyć dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych w rejestr. Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto.

Obmiar:
Część podniebia chóru - 797,66 decymetrów kwadratowych
trzy obrazy - 385 decymetrów kwadratowych
Program konserwatorski dołączony jest w formacie pdf
obiekty, które mają być poddane konserwacji można obejrzeć w kościele codziennie w godzinach od 15,oo do 18,oo. Możliwa jest również inna godzina, ale po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.


Dokumenty można składać osobiście w kancelarii Parafialnej lub przesłać pocztą na adres:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP

Topolno 46

86 -120 Pruszcz

 

Galeria zdjęć

wstecz