Służba wojskowa kleryków w PRL-u

25 października 2016 minęło 50 lat, jak w Bartoszycach rozpocząłem służbę wojskową w specjalnej jednostce wojskowej dla kleryków. W bieżacym roku bedziemy wspominać 50 -lecie zakonczenie słuzby wojskowej. Z tej okazji spotykamy sie na rekolekcjach na Jasnej Górze w dniach od 3 do 6 września b.r.
Wcielenie nas do wojska było sprzeczne z ustaleniami między Kościołem a władzami PRL-u. W milenijnym roku 1966 została utworzona specjalna jednostka wojskowa o numerze 4413, która była batalionem Ratownictwa Terenowego ( teoretycznie), a w praktyce jednostką, która miała nas zniechęcić do poświęcenie się kapłaństwu.  "Służbę" pełniłem w 3 plutonie  drugiej kompanii. W tym samym plutonie  był  Alfons Popiełuszko kleryk WSD w Warszawie - dzisiaj bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko
 

W jednostce w Bartoszycach dnia 1 listopada 1966 roku było 241 alumnów WSD z całej Polski i 59 żołnierzy aktywistów. Szef Oddziału I Zarządu 1 GZP WP płk Leon Morawski w informacji "Tajnej. Specjalnego znaczenia" tak oceniał ten "wojskowy sukces": "....W tym początkowym okresie służby alumni sprawiają wrażenie ludzi bezradnych, przejawiających jednocześnie ciekawość dla nowego dla nich żołnierskiego życia, oraz chęć jak najszybszego urządzenia się w nim. Zadają wiele pytań, piszą dużo listów do swoich rodzin. Już w pierwszych dniach wyłoniło się kilku przywódców, podejmujących próby organizowania zbiorowych, głośnych modlitw. Odpowiednie, taktowne,,lecz zdecydowane przeciwdziałanie dowódców i aparatu politycznego doprowadziło do zaprzestania podobnych praktyk.."

"Taktowne i zdecydowane" - czy przekleństwa kaprali, i zbiórki na korytarzu można nazwać "taktownymi"?
Myli się płk Leon Morawski: praktyki wspólnej modlitwy  nie zaprzestano, stały się tylko one bardziej ukryte.

https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x104472/ks-andrzej-regent-ks-jerzy-popieluszko-nie-bylby-dzis-ulubiencem-zadnej-opcji-politycznej/

http://idziemy.pl/kosciol/spotkanie-ksiezy-z-jednostek-wojskowych-prl/

 

Galeria zdjęć

wstecz