Wyposażenie kościoła pochodzi z końca XVI wieku i pierwszej połowy XVII. W latach 1890 - 1910 były przeprowadzone prace renowacyjne, które polegały na przemalowaniu większości obiektów wyposażenie kościoła. Trwające od roku 1990 prace renowacyjno - konserwatorskie maja na celu przywrócenie pierwotnej kolorystyki wszystkich obiektów wyposażenia świątyni.